obraz duzy obraz duzy obraz duzy

Stare Babice - dziedzictwo twórczości artystycznej

Gmina Stare Babice to rejon niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Zdrowy klimat i świeże powietrze, które zapewnia otulina Kampinoskiego Parku Narodowego, zachęcają do aktywnego wypoczynku - uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a urządzone ścieżki zdrowia, place zabaw i obiekty sportowo-rekreacyjne są doskonałą propozycją spędzenia czasu także dla dzieci i rekonwalescentów. Na terenie gminy znajdują się cenne zabytki sztuki sakralnej, jak kościoły w Borzęcinie, Starych Babicach i Lipkowie, rezydencjonalnej (zespoły dworsko- i pałacowo-parkowe w Lipkowie i Zielonkach), sepulkralnej - cmentarz parafialny w Borzęcinie i wojenny w Starych Babicach. Lista atrakcji gminy nie byłaby jednak nawet w połowie pełna bez ukłonu w stronę obiektów mniej spektakularnych, bez których krajobraz pozbawiony byłby swoistego uroku. Mowa tu o coraz częściej docenianej tzw. małej architekturze ? kapliczkach, figurach, krzyżach przydrożnych, obeliskach upamiętniających historyczne wydarzenia czy nawet interesujących z racji formy nagrobkach.


Każdy obiekt to inna historia, wspomnienia i zwyczaje. Większość kapliczek oznacza po prostu jedność lokalnej społeczności w wierze katolickiej. Z niektórymi jednak łączą się niezwykłe fakty, ginące dziś w pomroce dziejów, które stały się tłem lub bezpośrednią przyczyną fundacji obiektu. I tak, ufundowanie kapliczki przy ul. Izabelińskiej w Starych Babicach związane było z założeniem folwarku Izabelin. Przykładem aktywności społecznej i jedności w wierze są z kolei kapliczki ufundowane przez parafian, m.in. z figurą Matki Boskiej, witająca wszystkich przyjezdnych na rynku babickim. Powstała w 1925 r. za staraniem młodzieży parafialnej (jak głosi napis na tabliczce). Z kolei największa chyba na tym terenie, neobarokowa kapliczka w Wojcieszynie, ufundowana została (wg lokalnych przekazów) przez dziedzica lokalnych włości jako zadośćuczynienie za prowadzone na tym terenie polowania.


Inskrypcje na postumentach kapliczek oraz ikonografia figur świętych przywołują historię znaną często tylko z podręczników. Kapliczka w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, datowana na 1898 r., powstała prawdopodobnie na fali zrywu odrodzenia narodowego i w obronie wiary katolickiej. Widoczne do dziś hasło Bóg, honor, ojczyzna, nawiązuje do konfederacji barskiej z 1768 r., uważanej przez niektórych historyków za pierwsze polskie powstanie narodowe. Z typowo polskim pejzażem i tradycją bliską sztuce ludowej związany jest natomiast wizerunek Chrystusa Frasobliwego, uwieczniony m.in. w figurze z Zielonek-Wsi. Przedstawienie siedzącego, umęczonego i zamyślonego Chrystusa, z głową wspartą na dłoni, miało według legendy apokryficznej stanowić jedną z ostatnich scen Męki Pańskiej. Podania ludowe wiążą to wydarzenie z oczekiwaniem na ukrzyżowanie, kiedy to oprawcy kopali dół pod krzyż, a na dnie ukazały się ludzkie kości ? zapewne należące do praojca Adama (stąd w niektórych przedstawieniach rzeźbiarskich Chrystusa Frasobliwego opiera on stopę o czaszkę).


Zapraszamy do naszego spacerownika!


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.